Handelsbetingelser

1. INDLEDNING

Sælgeren Trendeo Limited sælger produkter og tilbyder fjernsalg via internettet. Kunden erklærer, at han/hun har læst følgende vilkår og betingelser, inden han/hun afgiver en ordre på produkterne. Ved at vælge at købe produkterne accepterer kunden udtrykkeligt og uigenkaldeligt nedenstående betingelser.

2. SÆLGERENS IDENTITET

TRENDEO LIMITED
RM 22B 22/F KIU YIN COMM BLDG
361-363 LOCKHART RD WANCHAI
HONG KONG

3. LEGAL ALDER

Kunden erklærer, at han/hun er i stand til at indgå denne kontrakt, hvis generelle vilkår og betingelser er anført nedenfor, dvs. at han/hun er myndig og ikke er under værgemål.

4. ANVENDELIG LOV

De regler, der gælder for det foreslåede salg, er de regler for fjernsalg, der er gældende i Danmark i dag, og som sælger minder kunden om de vigtigste betingelser nedenfor. Det sprog, der anvendes ved indgåelse af kontrakten, er dansk.

5. ADGANG TIL WEBSTEDET

Kunden er selv ansvarlig for at opsætte de computer- og telekommunikationsressourcer, der er nødvendige for at få adgang til webstedet www.syngeskale.dk.

6. PRODUKTER

Før kunden afgiver en bestilling, kan han/hun konsultere hjemmesiden www.syngeskale.dk for at finde ud af de vigtigste egenskaber ved det eller de produkter, han/hun ønsker at bestille. Køberen vælger et eller flere produkter fra de forskellige kategorier, der tilbydes på hjemmesiden www.syngeskale.dk. Fotografierne, grafikken og beskrivelserne af de produkter, der udbydes til salg, er kun vejledende og er ikke bindende for sælgeren. Fotografierne og grafikken, der beskriver produkterne, er sælgerens fulde og fuldstændige ejendom. Ingen billeder må anvendes eller udnyttes til kommercielle formål. I tilfælde af at en leverandør ændrer et produkt, kan den grafiske fremstilling af dette produkt ikke pådrage sig sælgers ansvar eller påvirke salgets gyldighed.

7. PRODUKTTILGÆNGELIGHED

De tilbud, der præsenteres på www.syngeskale.dk, er gyldige inden for rammerne af de disponible lagre. For produkter, der ikke er på lager, gælder de tilbud, der præsenteres på hjemmesiden www.syngeskale.dk, i det omfang, de er tilgængelige hos leverandørerne. I tilfælde af lagermangel vil sælgeren kontakte kunden inden for tre arbejdsdage fra afsendelsen af bekræftelsesmailen for at foreslå, i henhold til sælgers muligheder, som kunden allerede accepterer, enten en ny frist for modtagelse af produktet eller et erstatningsprodukt af tilsvarende kvalitet og pris eller annullering af ordren. I tilfælde af annullering af ordren vil kunden straks og senest inden for tredive dage efter betaling af de betalte beløb blive refunderet.

8. BESTIL PROCES

For at give kunden mulighed for at gå tilbage til sin ordre, før den endelig valideres, har sælgeren oprettet to valideringsskærme. For at fortsætte med at bestille et produkt klikker kunden først på knappen “Læg i kurv”. Der vises en oversigt over kundens “kurv” på skærmen, så kunden kan kontrollere indholdet af sin ordre. Ved at klikke på knappen “gå til kassen” og efter at have kontrolleret indholdet af ordren i “indkøbskurven” og om nødvendigt ændret den, erklærer kunden, at han/hun fuldt ud og uden forbehold accepterer nærværende generelle salgsbetingelser. Når kunden har bekræftet bestillingens indhold, bekræfter han den endeligt ved betaling. Ordren er først endelig, når den tilsvarende pris er betalt.

9. ORDREBEKRÆFTELSE

Der sendes en e-mail, så snart ordren er registreret. Ved at gemme denne e-mail og/eller udskrive den har kunden et bevis for sin ordre, som sælgeren anbefaler, at han beholder. Opmærksomhed: Denne e-mail bekræfter, at sælger har taget hensyn til kundens bestilling og ikke, at det bestilte produkt er tilgængeligt.

10. PRISER, BETALING OG FAKTURERING

Priserne på produkterne er angivet i danske kroner (DKK), inklusive moms og forsendelsesomkostninger. Betalingen af den samlede pris skal foretages af kunden på tidspunktet for bestillingen. De betalte beløb kan på intet tidspunkt betragtes som et depositum eller en forudbetaling. Alle ordrer skal betales i euro. Salgspriserne for produkterne på www.syngeskale.dk kan til enhver tid ændres af sælgeren. Denne ændring vil blive meddelt kunden inden en eventuel bestilling. Eventuelle toldsatser eller lokale afgifter er modtagerens ansvar. Den accepterede betalingsmetode er kreditkort. Kunden garanterer sælgeren, at han/hun har de nødvendige tilladelser til at anvende den betalingsmetode, han/hun har valgt ved registreringen af bestillingsformularen. Sælgeren forbeholder sig ret til at suspendere eller annullere enhver ordre og/eller levering, uanset deres art og udførelsesniveau, i tilfælde af manglende betaling af et beløb, som kunden skylder, eller i tilfælde af en betalingshændelse.

11. FORSENDELSESOMKOSTNINGER OG LEVERINGSTIDER

11.1 FORSENDELSESOMKOSTNINGER

Køber har mulighed for at vælge en leveringsform: den fulgte levering. Bortset fra tilfælde af force majeure er de gennemsnitlige leveringstider, inden for rammerne af de disponible lagre, de nedenfor anførte. Leveringsfristerne løber fra den dato, hvor produktet har forladt sælgerens lager. I tilfælde af forsinkelse kan sælgeren ikke holdes ansvarlig af nogen som helst grund. En eventuel forsinkelse kan derfor ikke give anledning til erstatning, tilbageholdelse eller annullering af ordren fra kundens side. Under alle omstændigheder vil de bestilte produkter blive leveret inden for en frist på højst 50 dage fra dagen efter den dag, hvor kunden har registreret sin ordre, forudsat at prisen er betalt fuldt ud. Hvis produkterne ikke er blevet leveret ved udløbet af denne frist, kan kunden annullere ordren. De beløb, som kunden har betalt, vil i så fald blive tilbagebetalt uden forsinkelse, med udelukkelse af enhver anden kompensation. Hvis det bestilte produkt ikke længere er tilgængeligt, finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse. I tilfælde af ombytning af et produkt afholdes leveringsomkostningerne af forbrugeren. I tilfælde af forsinkelse af leveringen i forhold til den oprindeligt fastsatte dato skal kunden skriftligt underrette sælgeren, således at denne kan foretage en undersøgelse hos transportøren. En undersøgelse hos transportøren kan tage op til 21 arbejdsdage. Hvis produktet i løbet af denne periode findes, vil det straks blive omdirigeret til det leveringssted, der er angivet i bestillingsformularen. Hvis det bestilte produkt derimod ikke er fundet ved udløbet af denne 21 dages undersøgelsesperiode, vil sælgeren for egen regning foretage en ny forsendelse af de produkter, som kunden har bestilt.

11.2 FORKERT LEVERINGSADRESSE

Pakkerne leveres til den adresse, der er kendt som “leveringsadressen”. Denne adresse nævnes og indtastes af køberen, når ordren registreres. Denne adresse bekræftes derefter i slutningen af ordreprocessen på oversigtssiden og derefter pr. e-mail på ordrebekræftelsen. I tilfælde af manglende levering af en pakke med den begrundelse, at modtageren ikke bor på den angivne adresse, kan der iværksættes en ny forsendelse af ordren mod fremlæggelse af et bevis for ophold på mindre end 3 måneder i modtagerens navn og på dennes adresse. Hvis dette ikke sker, fakturerer sælgeren kunden på ny de leveringsomkostninger, der svarer til hans ordre, hvis kunden har anmodet om en ny forsendelse.

12. LEVERINGSOMRÅDE

Produkter, der udbydes til salg af sælgeren, leveres i hele verden.

13. KONTROL AF LEVEREDE PRODUKTER

Kunden er forpligtet til at kontrollere det leverede produkts tilstand og overensstemmelse. Hvis kunden har forbehold med hensyn til pakkens tilstand eller indhold, skal han/hun afvise varen ved straks at afgive en afvigelsesrapport til transportørens medarbejder. Enhver klage over åbenlyse mangler eller manglende overensstemmelse af det leverede produkt skal meddeles af kunden inden for tre arbejdsdage fra datoen for kundens modtagelse af produktet ved at sende en e-mail til contact [arobase] mysingingbowl [dot] co [dot] co [dot] uk. Hvis der ikke er indgivet en klage inden for ovennævnte frist, anses de leverede produkter for at være i overensstemmelse og accepteret af kunden. Intet produkt kan ombyttes, før det er returneret og modtaget af sælgeren i god stand, som det er leveret af sælgeren. Produktet må navnlig ikke have været forseglet.

14. RETURNERINGSPOLITIK

Den fortrydelsesfrist, som kunden har i forbindelse med køb af varer, er inden for lovens rammer fjorten fridage fra datoen for modtagelse af ordren. I løbet af denne periode kan kunden for egen regning og uden andre sanktioner returnere det eller de produkter, der ikke passer ham eller hende, uden at det medfører nogen straf. Kunden kan derefter vælge mellem på den ene side tilbagebetaling af det samlede betalte beløb, dvs. prisen og leveringsomkostningerne, men ikke returomkostningerne, som forbliver på kundens regning, mod at produktet eller produkterne sendes tilbage, og på den anden side ombytning af det eller de bestilte produkter. Det er underforstået, at produktet/produkterne, der returneres på kundens regning, skal være i god stand, som leveret af sælgeren. Produktet må navnlig ikke være blevet åbnet. Produkter, der er ufuldstændige, beskadigede eller hvis originale emballage er blevet beskadiget, vil ikke blive refunderet eller ombyttet. Returomkostningerne i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten er i princippet på kundens regning. I tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten efter at sælgeren har leveret et produkt, der svarer til det oprindeligt bestilte produkt, fordi produktet ikke er tilgængeligt, afholdes returomkostningerne dog af sælgeren.

15. GARANTI OG KUNDESERVICE

Under alle omstændigheder nyder kunden godt af garantien mod skjulte fejl: I tilfælde af en fabrikationsfejl i produktet, der gør det uegnet til brug, kan kunden således kontakte sælgers kundeservice ved at sende en e-mail til adressen [email protected]

16. POLITIK FOR TILBAGEBETALING

Enhver tilbagebetaling, der skal betales af sælgeren, skal ske i form af en tilbagebetaling med kreditkort. Tilbagebetalingen sker hurtigst muligt og senest inden for 30 dage efter den dato, hvor retten til tilbagebetaling blev udnyttet. Ved at modtage tilbagebetaling forpligter forbrugeren sig på tro og love til ikke at anfægte eller gøre indsigelse mod den transaktion, der er omfattet af tilbagebetalingen, og forpligter sig til ikke at gøre det inden for et år. Forbrugeren anerkender, at han/hun er klar over, at enhver overtrædelse af denne forpligtelse vil medføre, at han/hun skal tilbagebetale det uretmæssigt modtagne beløb, uden at dette berører eventuelle erstatningskrav fra sælgerens side.

17. EJENDOMMERSKAB

Sælgeren forbeholder sig udtrykkeligt ejendomsretten til de leverede produkter indtil fuld betaling af prisen i hovedstol og renter. Den blotte udlevering af en betalingsattest er ikke ensbetydende med betaling. Ovennævnte bestemmelser er ikke til hinder for, at risikoen for tab eller forringelse overgår til kunden. I mangel af fuld betaling er sælgeren berettiget til at kræve de leverede varer tilbageleveret. De omkostninger, der måtte være forbundet med denne returnering, afholdes af kunden.

18. ANSVAR

Sælgeren er ikke ansvarlig i tilfælde af manglende opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser i tilfælde af force majeure eller tilfældige begivenheder, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, brande, interne eller eksterne strejker, interne eller eksterne fejl eller svigt og generelt enhver begivenhed, der gør det umuligt at udføre ordrer korrekt. Sælgeren er heller ikke ansvarlig, hvis den manglende eller mangelfulde opfyldelse af kontrakten skyldes enten kunden eller en uforudsigelig og uoverstigelig handling fra en tredjepart i kontrakten.

19. DATABEHANDLING

De oplysninger, som sælgeren indsamler i forbindelse med en ordre fra kunden, er nødvendige for at sælgeren og dennes handelspartnere kan administrere ordren. Kunden har ret til adgang til, berigtigelse, indsigelse og sletning af de oplysninger, der vedrører ham/hende hos sælgeren. Kunden kan modtage tilbud fra sælgeren. Hvis kunden ikke ønsker at modtage disse tilbud, kan han/hun underrette sælgeren herom pr. e-mail på [email protected].